Tag Archives: Logitech Hà Nội

Đại lý Logitech tại Việt Nam

Đại lý Logitech tại Việt Nam

Ngọc Thiên là đại lý Logitech tại Việt Nam, Logitech là nhà cung cấp thiết bị họp trực tuyến hàng đầu hiện nay. Các sản phẩm đang được cung cấp tại Ngọc Thiên: camera hội nghị, loa hội nghị, giải pháp phòng họp,… Logitech của nước nào? Logitech International S.A với tên gọi thường dùng là Logitech hay Logi là […]