Tag Archives: Hệ thống âm thanh phòng họp

Shure Stem Ecosystem – Hệ thống âm thanh phòng họp

Shure Stem Ecosystem - Hệ thống âm thanh phòng họp trực tuyến

Shure Stem Ecosystem là hệ thống âm thanh phòng họp trực tuyến cho phép bạn tự do sáng tạo, quản lý và mở rộng quy mô âm thanh trong không gian họp theo cách bạn muốn. Mỗi thiết bị sẽ kết nối với mạng cục bộ của bạn và hoạt động cùng nhau để không […]