Hiện nay, họp trực tuyến đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, tuy nhiên một số doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa triển khai được. Lý do chủ yếu là chi phí đầu tư cao, và hơn thế nữa là do thói quen họp truyền thống đã ăn sâu và đời sống của các doanh nghiệp. Ứng dụng họp trực tuyến Zoom sẽ giải quyết tất cả vấn đề mà lại tiết kiệm chi phí.

Zoom Meeting Plans for Your Business

Basic

Personal Meeting

Lưu trữ tối đa 100 người tham gia

Không giới hạn 1 đến 1 cuộc họp

Giới hạn 40 phút cho các cuộc họp nhóm

Không giới hạn số lượng cuộc họp

Free

Pro

Great for Small Teams

All Basic features +

Lưu trữ tối đa 100 người tham gia

Thời hạn cuộc họp là 24 giờ

Quản lý người dùng

Kiểm soát tính năng quản trị viên

Báo cáo

ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh

Chỉ định lịch trình

1GB ghi âm trên đám mây MP4 hoặc M4A

Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync)

$14.99/mo/host

Business

Small & Med Businesses

*Minimum of 10 hosts

All Pro features +

Lưu trữ tối đa 100 người tham gia

Hỗ trợ điện thoại chuyên dụng

Bảng điều khiển quản trị

Url vanity

Tùy chọn triển khai tại chỗ

Miền được quản lý

Dấu hiệu duy nhất trên

Xây dựng thương hiệu công ty

Email tùy chỉnh

Tích hợp LTI

Bảng điểm ghi âm trên đám mây

$19.99 mo/host

Enterprise

Large Enterprise-Ready

*Minimum of 50 hosts

All Business features +

Lên tới 1.000 người tham gia

Lưu trữ đám mây không giới hạn

Quản lý thành công khách hàng tận tâm

Nhận xét kinh doanh điều hành

Gói giảm giá trên Hội thảo trên web và Phòng thu phóng

$19.99 mo/host

Software-Based Conference Room Solutions

Zoom Rooms

$49.00/mo/room

 • Software-Defined Video Conferencing system for any sized Conference Room
 • High quality video, audio and web conferencing for Mac, PC or Touchscreen
 • Screen sharing with Wi-Fi, Airplay or wired HDMI connection
 • Integrates with Google or Microsoft Exchange calendar
Mua ngay

H.323 Room Connector

$49.00/mo/port *

 • Connect your H.323/SIP systems with desktop, tablet, mobile devices, Zoom Rooms and other H.323/SIP endpoints
 • Works with many legacy endpoints including Polycom, Cisco, Lifesize and others
 • Cloud-based or on-premise (VM) room connector
mua ngay

Webinars & Events

Video Webinar

Starting at $40/mo/host for 100 attendees *

 • Up to 100 interactive video participants and up to 10,000 view-only attendees
 • Host controls such as mute/unmute panelists, recording and more
 • Q/A with live or text answers, polling, registration and reporting
 • Live streaming to unlimited audiences on Facebook Live and YouTube
mua ngay

Available Add-ons

Audio Plan

Starting at $100/mo *

 • All standard plans come with local toll numbers, but Audio Plan allows you to add Call Out, global Toll-free and local dial-in for premium countries
 • No charge to your participants to call in from any device
 • Easily select one or multiple countries for Toll-free call-in
mua ngay

Additional Cloud Recording Storage

Starting at $0.4/GB/mo *

 • Store, stream and download your video recordings from the Zoom Cloud
 • MP4 or M4A file formats available
 • Storage options include up to 3TB/month
mua ngay

Modern Cloud Phone Solution

Zoom Phone

Starting at $10/mo/user *

 • Single app for voice, video, voicemail, messaging, meetings, and conferencing
 • Seamlessly make and receive PSTN calls over cellular voice, cellular data, or WiFi connections
 • Native Windows, MacOS, iOS, and Android apps
Mua ngay