GIỚI THIỆU HÃNG DINSTAR

Dinstar được thành lập vào năm 2011, tập trung vào phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Mạng và Truyền Thông. Bây giờ chúng tôi có hơn 150 chuyên gia tại nhiều nước trên Thế Giới, hầu hết họ là các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu, những người đã cống hiến cho VoIP, truyền thông hợp nhất và mạng di động không dây trong hơn 12 năm. Cam kết chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho mọi doanh nghiệp.

Website: www.dinstar.com

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP TẬN DỤNG THIẾT BỊ ANALOG

Dinstar FXS Gateway là thiết bị VoIP gateway hỗ trợ kết nối các thiết bị analog truyền thông. VoIP Gateway giúp chuyển đổi tín hiệu analog sang tính hiệu VoIP để kết nối với các hệ thống VoIP hoặc một nhà cung cấp dịch vụ VoIP truyền thông hợp nhất (UC) cho các doanh nghiệp.

DAG1000-1S

 • 1 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG1000-2S

 • 2 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG1000-4S

 • 4 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG1000-4S

 • 4 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG2000-16S

 • 16 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG2000-24/32S

 • 24 hoặc 32 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • Hỗ trợ cổng RJ11 và RJ21
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG2000-48/64/72S

 • 48/64/72 cổng FXS
 • SIP RFC3261, SRTP
 • Mở rộng tích hợp
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG3000-Serial

 • Cao nhất 112 cổng FXS
 • SIP RF3261, SRTP
 • Mở rộng bằng Mô-đun
 • TR069, SNMP, DMCloud

Dinstar FXO Gateway

FXO gateway để kết nối trung kế Analog vào hệ thống IP PBX. Dinstar FXO cung cấp 4, 8 hoặc 16 cổng để kết nối các trung kế analog hoặc giao diện mở rộng PABX với các mạng VoIP.

DAG1000-4O

 • 4 cổng FXO
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG1000-8O

 • 8 cổng FXO
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud

DAG2000-16O

 • 16 cổng FXO
 • SIP RFC3261, SRTP
 • T.38 and Pass-through
 • TR069, SNMP, DMCloud